Welzijn en duurzame inzetbaarheid van militairen

Dr. Rebecca Bogaers

In juni 2023 heeft dr. Rebecca Bogears tijdens een openbare zitting haar proefschrift ‘Stigma as a barrier to sustainable employment and well-being of workers with mental health issues and illnesses: A mixed methods study in the Dutch military’ succesvol verdedigt in de aula van Tilburg University.

Militairen werken vaak in gevaarlijke en emotioneel belastende omstandigheden wat kan leiden tot psychische klachten. Uit internationale onderzoek blijkt dat militairen vaak geen hulp zoeken voor deze klachten door het stigma wat erop rust. Het niet zoeken van hulp en onbesproken laten van klachten kan negatieve gevolgen hebben voor de duurzame inzetbaarheid van militairen.Het doel van het promotieonderzoek was om inzicht te verkrijgen in de keuze om hulp te zoeken en de keuze om klachten te bespreken met een leidinggevende binnen de Nederlandse Krijgsmacht. Dit is onderzocht met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Uit het onderzoek kwam sterk naar voren dat stigma een barrière vormt voor allebei deze keuzes, en daarmee voor duurzame inzetbaarheid. Verder spelen attituden, kennis en begrip van de leidinggevende een cruciale rol. Toekomstig onderzoek, interventies en beleid moet zich daarom richten op het verlagen van stigma en het trainen van leidinggevenden op het gebied van psychische klachten.

Sir Simon Wessely

Dat er ook in het buitenland met belangstelling naar dit onderwerp gekeken wordt, blijkt wel uit de komst van professor Sir Simon Wessely. Hij was aanwezig om te opponeren tijdens de verdediging. Simon Wessely is psychiater en epidemioloog en interim decaan van Kings’ College Londen en zal binnenkort toetreden tot het bestuur van de National Health Service (NHS) van Engeland. Als wetenschapper heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend, onder andere op het gebied van ‘military mental health’.

Het is goed om te zien dat er internationaal aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Zeker door Sir Simon Wessely, met zijn jaren van ervaring en vooraanstaande positie. Ik denk dat het belangrijk is dat verschillende landen kennis uitwisselen over onderwerpen zoals stigma, mentale gezondheid en duurzame inzetbaarheid, zodat we onze krachten kunnen bundelen om samen tot oplossingen te komen.
Dr. Rebecca Bogaers
rebecca rebecca

We zijn erg trots te kunnen vermelden dat het onderzoek van dr. Rebecca Bogaers is genomineerd voor de impact award 2023!

Het begeleidingsteam bestaat uit Prof. Evelien Brouwers, Prof. Jaap van Weeghel en Dr. Elbert Geuze en is uitgevoerd binnen de academische werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo/TiU en binnen het Expertisecentrum MGGZ van het Ministerie van Defensie. Het onderzoek is gefinancierd door het PhD IMPACT programma 2018 van Tilburg University en door het Ministerie van Defensie.

logo