Voorwoord

Prof. dr. Evelien Brouwers

Met trots presenteren we een overzicht van de activiteiten van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. De Academische Werkplaats is een duurzame samenwerking tussen Tranzo/Tilburg University, en praktijkpartners Telus Health formerly Ascender, Transvorm, HumanTotalCare en de Netherlands School for Public and Occupational Health (NSPOH).

Al negen jaar werkt de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid aan de ambitie om psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid te bevorderen, door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Dat doen we door samen met onze partnerorganisaties wetenschappelijke kennis te ontwikkelen en te delen. Ook betrekken we graag anderen bij deze co-creatie, zoals werknemers, werkzoekenden of werkgevers. Door samen te werken vanuit verschillende perspectieven en deze vormen van kennis te combineren komen we tot implementeerbare innovaties die de (psychische) gezondheid, het welzijn en duurzame inzetbaarheid bevorderen.

De periode 2019-2023 betreft de tweede termijn van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, maar met een nieuwe hoogleraar. In 2019 nam emeritus hoogleraar Prof. dr. Jac van der Klink afscheid en heb ik als hoogleraar het stokje overgenomen. De periode 2019-2023 is zeker uitdagend geweest doordat corona ons pad kruiste. Maar terugkijkend zijn we trots op alles wat we vanuit onze visie, in dialoog en verbinding, hebben kunnen realiseren in deze jaren. Zo zijn er veel relevante wetenschappelijke publicaties verschenen, en zijn er een aantal succesvolle grote en kleinere kennisuitwisselingsbijeenkomsten geweest. Ook zijn er verschillende evidence based praktijkproducten ontwikkeld die mensen met psychische problemen duurzaam aan het werk kunnen helpen en houden. Bovendien zijn er producten ontwikkeld voor het onderwijs van NSPOH, en heeft de onderlinge samenwerking een belangrijke basis gevormd voor de oprichting van de nieuwe opleiding ‘Psycholoog Arbeid en Gezondheid’.  We wensen u veel plezier met het bekijken van dit overzicht, 

Prof. dr. Evelien Brouwers

Hoogleraar Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid

november 2023