TELUS Health

Structureel samenwerken

Samenwerkingspartner van de Academische Werkplaats

Telus Health formerly Ascender heeft besloten te participeren in de Academische Werkplaats omdat we het heel belangrijk vinden om voorop te blijven lopen in ons vakgebied Arbeid & Gezondheidspsychologie. Wij voelen ons betrokken bij de organisaties en de mensen die we bijstaan en willen hen de beste zorg bieden op weg naar welzijn, gezondheid en duurzame in zetbaarheid.

Door de samenwerking binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid, zijn onze psychologen steeds op de hoogte van de nieuwste bevindingen en kunnen daardoor goed inspelen op de steeds veranderende vragen uit de maatschappij. Daarnaast werken we graag mee als praktijkpartner aan wetenschappelijk onderzoek. Door de korte lijnen tussen wetenschap en werkvloer kunnen we snel schakelen en interventies evidence based aanbieden.

De afgelopen jaren heeft dat geleid tot een aantal mooie en zinvolle projecten. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is het Werk als Waarde gedachtengoed dat binnen de Academische Werkplaats is doorontwikkeld, en door Telus Health formerly Ascender is vertaald in een bruikbare interventie en in nauwe samenwerking is gevalideerd in de praktijk.  Daarmee is er nu een heel bruikbare en kwalitatief sterke interventie tot stand gekomen waar de praktijk ook echt wat aan heeft in het streven naar duurzame inzetbaarheid.

We vinden de samenwerking met de andere praktijkpartners hierin ook van groot belang. Zowel Transvorm als HumanTotalCare hebben een bijdrage geleverd aan het door ontwikkelen van het Werk als Waarde gedachtengoed en het tot stand komen van de daarbij behorende toolbox. NSPOH en Telus Health formerly Ascender verzorgen inmiddels alweer enkele jaren samen onderwijs aan bedrijfs- en verzekeringsartsen over dit onderwerp en over vele andere thema`s. Door de samenwerking binnen de Academische Werkplaats, weten we elkaar ook daarbuiten steeds makkelijker te vinden en dat heeft o.a. geleid tot het door Ascender en NSPOH samen ontwikkelen van een compleet opleidingsprogramma voor psychologen Arbeid & Gezondheid. 

We kijken met plezier terug op onze deelname aan de Academische Werkplaats in de afgelopen jaren, wat naast het bovenstaande ook voor onze science practioners mooie publicaties en congresdeelnames heeft opgeleverd. Als samenwerkingspartner van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid kunnen we koploper blijven in het veld en dat is op allerlei fronten bijzonder waardevol.

Patricia van Casteren

Director Clinical Innovation

oktober 2023

TELUSHealthLogo
Door: https://www.telus.com/en/health/innovation