HumanTotalCare

Structureel samenwerken

Samenwerkingspartner van de Academische Werkplaats

HumanTotalCare is ervan overtuigd dat als je werk doet dat je leuk vindt, dat je kunt én dat past in het leven dat je leidt, dat werk dan ’t meest van betekenis is. Voor jezelf, de organisatie en de maatschappij.

Met 2.000 collega's zijn we van betekenis voor circa 1,4 miljoen werkenden in heel Nederland en bijna 65.000 bedrijven. Van mkb tot grootzakelijk. Met alle kennis en kunde onder één dak. Vanuit onze merken adviseren en ondersteunen we werkgevers en werkenden gedurende hun hele werkzame leven. Met als resultaat: een gezond, gemotiveerd en competent werkend Nederland.

Deze overtuigingen passen perfect bij de visie van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid.

Wij geloven in het Werk als Waarde gedachtengoed. Daarom vormt het ook één van de pijlers voor onze dienstverlening. Het biedt een praktisch en relevant kader om het Goed Gesprek aan te gaan met werknemers, en hen ook uit te nodigen om na te denken wat écht belangrijk is in het werk. De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid biedt daarbij een uitgesproken mogelijkheid om kennis, ervaring en inspiratie te delen in een groep gemotiveerde onderzoekers en praktijkpartners.
Jurriaan Penders

De Werk als Waarde methodiek wordt dan ook steeds meer verweven in onze manier van werken:

  • Het biedt handvatten voor “het goede gesprek” met werknemers van klanten;
  • Het is één van de strategische uitgangspunten voor onze meerjarenagenda;
  • Er worden organisatiebrede trainingen gegeven in het Werk als Waarde-model die een multidisciplinaire groep professionals trekt;
  • Het wordt ingezet in de vorm van een kaartspel als gesprekstool in re-integratietrajecten om te onderzoeken wat mensen nu écht belangrijk vinden in hun baan;
  • De Capability set for work vragenlijst wordt aangeboden als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek wat we aan klanten aanbieden;
  • En bovendien biedt het een mooie mogelijkheid voor professionals om hun onderzoeksambities tijdens de implementatie en evaluatie van het gedachtengoed.

Ook intern zetten we de Capability set for work in, in het kader van ‘practice what you preach’: zo kunnen we ook bij onze collega’s in kaart brengen wat voor hen belangrijk is in hun werk! HumanTotalCare is trots om deel uit te mogen maken van een multidisciplinair kennis- en praktijknetwerk waar ambities en overtuigingen allemaal dezelfde kant op wijzen.

Jurriaan Penders

Directeur Medische Zaken

oktober 2023

logo