Hoe blijven medewerkers met psychische klachten aan het werk?

Dr. Suzanne van Hees

In juni 2023 heeft dr. Suzanne van Hees tijdens een openbare zitting haar proefschrift ‘Supporting employees with common mental health problems at work: a realist approach’ succesvol verdedigt in de aula van Tilburg University.

Uit haar promotieonderzoek blijkt dat de steun van leidinggevenden voor werknemers met psychische klachten verbeterd kan worden door een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Deze gaat over het signaleren en bespreekbaar maken van psychische klachten bij medewerkers en het tijdig inzetten van werkaanpassingen voordat verzuim optreedt. 

Eén op de vijf personen krijgt in het werkzame leven te maken met veel voorkomende psychische problemen, zoals stress, angst, depressie of mentale vermoeidheid. Er ontstaat dan meer kans op verminderde productiviteit of ziekteverzuim. De werkcontext is complex en de praktijk leert dat het moeilijk is om grip te krijgen op het voorkomen van verzuim. Waarom blijft de ene medewerker wel werken bij psychische problemen en de andere medewerker niet? En hoe kan de werkgever, met name de direct leidinggevende, werkbehoud bevorderen en psychisch verzuim voorkomen?

Focus op mogelijkheden

De onderzoeksresultaten laten zien dat er meer focus mag liggen op wat een werknemer belangrijk vindt en op diens mogelijkheden, juist ook als het minder goed gaat op het werk. Een veilig werkklimaat, waar gesproken mag worden over psychische gezondheid, vormt een fundamentele basis van waaruit werkbehoud bevorderd kan worden. De relatie met de leidinggevende, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, blijkt hierin van groot belang te zijn. Bijvoorbeeld om te zoeken naar de juiste werkaanpassingen om uitval te voorkomen.

Preventie psychisch verzuim

Vanuit deze resultaten heeft dr. Suzanne van Hees, samen met haar collega’s, een preventieve, gedragsgerichte aanpak voor leidinggevenden ontwikkeld, om medewerkers beter te kunnen ondersteunen. Deze kan worden ingezet in de vorm van coachende gesprekken tussen leidinggevende en arbeidsdeskundige, bij voorkeur voordat verzuim heeft plaatsgevonden. 

Download hier de wetenschappelijk onderbouwde handreiking voor leidinggevenden Blijven werken met psychische klachten (han.nl)

In de media

Naast diverse wetenschappelijke publicaties is het ook voor dit onderwerp geweldig om te zien dat er zoveel media-aandacht voor is! Hieronder delen we graag een aantal artikelen/interviews die in 2022 zijn verschenen:

Het promotieonderzoek is gefinancierd door Instituut GAK en is onderdeel van de bijzondere leerstoel ‘Arbeidsdeskundigheid’ van prof. dr. Ronald Blonk.

Logo Han Logo GAK

Terugblik symposium 'Hoe blijven medewerkers met psychische klachten aan het werk?'

Voorafgaand aan de verdediging organiseerden de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid samen met HAN University of Applied Sciences een symposium waarin we dieper in zijn gegaan op manieren om de arbeidsparticipatie van medewerkers met psychische klachten te versterken.Keynote werd verzorgd door prof. dr. Karina Nielsen, hoogleraar Arbeidspsychologie aan Sheffield University in de U.K., over de meest recente inzichten hoe werkgevers werkenden met psychische klachten kunnen ondersteunen. 
We kijken met veel trots terug op een inspirerend en leerzaam symposium met een mooie mix van deelnemers uit de praktijk, het onderzoeksveld en het onderwijs.Klik hier voor meer informatie en bekijk de presentaties van de sprekers.

suzanne suzanne